Adresa

EUC Klinika České Budějovice s.r.o.
Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice


IČO: 62525107
DIČ: CZ62525107
DIČ skupiny: CZ699002423
Zapsáno u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4995

Telefonická spojení

Informace, spojovatelka
Tel.: +420 387 730 111
Tel.: +420 387 730 444

Vedení společnosti
Tel.: +420 387 730 229

Fax: +420 386 353 554

Ředitel kliniky

Ing. Máče Jan

Zdravotnický manažer

Mgr. Lískovcová Ilona, Ph.D., MBA

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Jiří Benedikt

Kontakt pro média

Eva Hokrová

Kontakty na lékaře jsou uvedeny na stránkách jednotlivých oddělení.​

Podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v návaznosti také z.č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob uvádíme povinné údaje zde