Adresa

EUC Klinika České Budějovice s.r.o.
Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice


IČO: 62525107
DIČ: CZ62525107
DIČ skupiny: CZ699002423
Zapsáno u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4995

Telefonická spojení

Informace, spojovatelka
Tel.: +420 387 730 111
Tel.: +420 387 730 444

Vedení společnosti
Tel.: +420 387 730 229

Fax: +420 386 353 554

Ředitel kliniky

Ing. Máče Jan

Zdravotnický manažer

Mgr. Lískovcová Ilona, Ph.D., MBA

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Jiří Benedikt
Tel.: +420 731 546 921

Kontakt pro média

Eva Hokrová

Kontakty na lékaře jsou uvedeny na stránkách jednotlivých oddělení.​

Podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v návaznosti také z.č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob uvádíme povinné údaje zde