Sazebník za poskytované úkony je stanoven v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.