Služby v oborech kardiologie a tělovýchovného lékařství nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.