Mohou totiž přijít komplikace. Pravda, nejsou tak časté, ale absolutní počet v čase pandemie je vysoký. Buď je způsobí samotný virus – zde intersticiální zánět plicní, počínající již v akutním stádiu virózy, nebo bakteriální superinfekce. Přidružit se mohou záněty vedlejších dutin nosních, záněty středouší, bronchitidy až k ložiskovému postižení plic. Méně časté bývají myokarditida či perikarditida, meningoencefalitida, záněty ledvin a mívají spíše benigní průběh. Závažnou komplikací u dětí je současné postižení jater a mozku: nejohroženější skupinou u chřipkových komplikací jsou děti, zejména kojenci, a pak senioři.

Zvídaví pacienti se radí i s internetem – ten myslí na všechno, ale na ty možné komplikace má především myslet Váš lékař. Takže s pojítkem se poradit, ale za ošetřujícím lékařem zajít.

A v prevenci se čím dál více prosazuje očkování, termíny řídí epidemiologové.

MUDr. Otta Hamrlík, praktický lékař EUC Kliniky Ústí nad Labem