• Interní vyšetření
  • Předoperační vyšetření
  • Interní vyšetření před lázeňskou léčbou
  • EKG vyšetření klidové i zátěžové
  • Ergometrie – zátěžové EKG vyšetření

Jaké je vybavení naší ordinace?

  • EKG přístroj – snímá elektrickou aktivitu srdce
  • Ergometrie (zátěžové EKG)
  • Defibrilátor