Pacienty objednáváme na konkrétní dobu. U některých diagnóz mohou v naší ordinaci sledovaní pacienti přijít na kontrolu bez objednání (dle svých potíží) do těchto poraden:

  • Poradna pro cévní onemocnění mozku
  • Poradna pro záchvatové onemocnění a bolesti hlavy

Spolupracujeme s neurologickým oddělením nemocnice v Kladně, kde je možnost hospitalizace na lůžkovém oddělení, dovyšetření pomocí náročnějších vyšetřovacích metod, které jsou potřebné k diagnostice neurologického onemocnění.