Nejčastější obtíže a zákroky

Na péči ambulance navazuje ortopedicko-chirurgické oddělení

Provádíme celou šíři ortopedických operací, jako jsou artroskopie či náhrady kloubů. Zajišťujeme také termíny k ortopedickým operacím na lůžkové chirurgicko-ortopedické oddělení v nemocnici v Kladně.

Pacient v péči jednoho odborníka

Naše koncepce spočívá v ošetření "jednou rukou" – o pacienta se stará jeden specialista od vstupního vyšetření přes další ošetřování a operaci až po rehabilitaci.

Lékařská péče s ohledem na vaše potřeby

Společně s pacientem se snažíme najít takové postupy léčby, které nejlépe reagují na jeho konkrétní zdravotní problém. Dbáme také na to, aby měl pacient dostatek informací o svém zdravotním stavu a indikované péči.

Rentgenologické vyšetření přímo na místě

Ortopedická péče je neoddělitelně provázaná s rentgenovým vyšetřením, proto máme RTG pracoviště přímo v EUC Klinice. Pro pacienta je to nejen pohodlné, ale urychluje to i postup léčby.