Co nabízíme?

  • Diagnostiku a léčbu akutních a chronických onemocnění registrovaných pacientů do 19 let věku
  • Pravidelné preventivní prohlídky zaměřené na zjištění odchylek od normálního vývoje dítěte
  • Očkování (povinné i nepovinné) v souladu s národními doporučeními, podle nejmodernějších poznatků vědy
  • Poradenství v oblasti péče o dítě, výživy, prevence, aktivní ochrany zdraví, očkování

Nad rámec standardních služeb

  • Zvládání akutních stavů, zejména dušností – aplikací léků a inhalací v ordinaci s cílem předejít hospitalizaci
  • Odběry krve u kojenců i větších dětí přímo v ordinaci, denně (kdykoliv dle potřeby) a s dostupností výsledků tentýž den
  • Dětská respirační poradna (jen na objednání)

Nejčastější diagnózy, s kterými přicházejí pacienti do naší respirační poradny, jsou astma a dlouhodobý kašel. K vyšetření používáme spirometr Microlab.

Provádíme:

Diferenciální diagnostiku a léčbu chronických respiračních onemocnění, zejména včasnou diagnostiku astmatu a alergie – u dětí do 19 let věku (pro klienty pojišťoven  207, 211)
Základní funkční vyšetření plic (spirometrie), zátěžový test