Jak přistupujeme k péči o pacienty

  • Vedeme dialog s každým pacientem pro jeho maximální informovanost

  • Individuální péče a partnerský přístup k pacientovi jsou pro nás samozřejmostí

  • Nabízíme individuální péči a partnerský přístup

  • Diagnóze každé kýly se věnujeme s maximální pečlivostí

  • Nabízíme moderní postupy při operačním řešení kýly

Volíme způsoby řešení vedoucí k rychlé rekonvalescenci. V  EUC Klinika Kladno v Kýlní poradně na základě vyšetření stanovíme přesnou diagnózu a doporučíme pro konkretního pacienta nejvhodnější řešení, většinou operační. Jednotlivé možnosti pacientovi podrobně srozumitelně vysvětlujeme. Věnujeme se stejně kýlám, které se objevují poprvé, jako kýlám, které mohly vzniknout znovu po již někdy absolvované operaci.

Po operativním zákroku provedeném na našem lůžkovém chirurgickém oddělení zajišťujeme v rámci Kýlní poradny také potřebnou následnou pooperační péči.