Chirurgické lůžkové oddělení je plně vybaveno pro poskytování předopearční a pooperační péče a přímo na něj navazují dva moderní operační sály. Specializacemi jsou zejména operace prsních onemocnění v rámci péče komplexního mammocentra EUC Klinika Kladno, operace různých druhů kýl, operace žlučníku s prokázanými kameny /laparoskopicky/, v indikovaných případech diagnostické laparoskopické operace, operace varixů dolních končetin klasicky, některé operace pohybového aparátu, a některé další druhy operačních výkonů. Součástí moderního vybavení je i harmonický /ultrazvukový/ skalpel. Pracujeme v menším kolektivu, který nabízí vždy přívětivou komunikací, individuelní přístup ke každému pacientovi a celkově příjemnou atmosférou.

 

Na chirurgickém oddělení mají pacienti k dispozici:
 • kolektiv zkušených chirurgů a sester
 • nadstandardní dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím a TV
 • kvalitní přístrojové vybavení
 • odbornou předoperační i pooperační péči
 • možnost návštěv pacientů téměř neomezeně, pro zachování potřebného klidu pacientů po operacích doporučená doba návštěv od 14.00 do 18.00 hod., po dohodě možno i mimo tuto dobu

 

Anesteziologická péče:

 • pečujeme zejména o pacienty během operace, zajišťujeme předoperační vyšetření a v kritických případech provádíme resuscitaci
 • anesteziologická předoperační vyšetření jsou prováděna v anesteziologické ambulanci a také na lůžku u již hospitalizovaných pacientů
 • Poskytujeme anesteziologickou přípravu
 • na operačních sálech provádíme celkovou i regionální anestezii
 • poskytujeme peroperační a pooperační anesteziologickou péči
 • provádíme edukaci v resuscitační péči