Na základě toho se na multidisciplinárním semináři za účasti chirurga, onkologa a radiologa rozhoduje, jaký postup u dané pacientky zvolit. Zda začít rovnou operací a odstraněním nádoru a navázat onkologickou terapií, nebo zda nejprve přistoupit k tzv. neoadjuvantní (pouze za účelem lepší výchozí pozice pro operaci) léčbě (chemoterapii, radiační léčbě), což je dnes poměrně časté, a pak teprve provést výkon. Nádor se tím zmenší a operací pak odstraní. Následuje většinou adjuvantní léčba onkologická, která se zaměřuje na zastavení nemoci. Hlavním východiskem těchto postupů je vždy dosáhnout co nejlepšího efektu léčby s co nejmenšími následky. Odstraňují se i některé nezhoubné novotvary, ale léčba zhoubných nádorů prsu v poradně převažuje.

Vynikající spolupráce s oddělením mamodiagnostiky

EUC Klinika Kladno nabízí pod jednou střechou unikátní  propojení prsní poradny s akreditovaným mamologickým screeningovým centrem. Díky tomu pak v naší prsní poradně můžeme konkrétní pacientce nabídnout úplně nejvhodnější postup pro její konkrétní zdravotní stav. Mamodiagnostika je v našem zdravotnickém zařízení  na skutečně vysoké úrovni, a to nejen v rámci České republiky, ale i v perspektivě celé Evropy.

Hledáme nejvhodnější řešení

Oblast prsou je pro pacientky citlivá z mnoha důvodů, proto se vždy snažíme hledat řešení, které bude mít nejen dostatečný léčebný efekt, ale také co nejméně zasáhne do tělesné integrity pacientky. Poměrně velkou skupinu našich pacientek tvoří mladé ženy, které ještě neprošly obdobím těhotenství či kojení, kde je problematika onemocnění prsu ještě senzitivnější. Odstranění prsu považujeme za krajní řešení a vždy, pokud je to možné, voíme šetrnější způsoby léčby, kdy se odstraní pouze nádor a okolní tkáň nebo operace nastupuje až po onkologické léčbě.

Operace prostřednictvím gama sondy je šetrné řešení

V indikovaných případech, podle typu, charakteru a rozsahu onemocnění provádíme výkony na uzlinách prostřednictvím gama sondy – přístroje, který detekuje radioaktivní záření. Postup je takový, že se nejdříve pomocí radioaktivní látky označí místo nádoru a pak se při operaci detekuje, která uzlina v sobě tuto radioaktivní látku nahromadila (prvním filtrem jsou podpažní uzliny). Hlavním přínosem je šetrnost zákroku, zejména zkrácení operačního výkonu a omezení cévních a neurologických potíží a komplikací s lymfatickým otokem horní končetiny.

Cíleně tak vyndáme uzlinu, na níž se provede histologické vyšetření – pokud v ní nejsou nádorové buňky, znamená to, že by neměly být ani na jiném místě v podpaží. Takto zachráníme pacientce důležité funkce, což má ohromnou výhodu v tom, že se následně nepotýká s nervovým poškozením (brněním nebo necitlivostí v určitých částech horní končetiny) a netrpí silně bolestivými, nepříjemnými otoky.

Pacientky s mastektomií (po odstranění prsu)

Pacientkám po mastektomii, u kterých to výsledek léčby dovoluje, nabízíme v rámci rekonstrukční operativy prsu velice elegantní řešení v podobě přenosu vlastního tuku – jedná se o transplantaci defektu v prsu přefiltrovaným tukem z vlastního těla. Výhodou této metody je možnost zrekonstruovat prs velmi autenticky, což se u klasických implantátů podaří jen málokdy, zejména pokud je vkládán pouze do jednoho prsu. Pro dobrý výsledek je potřeba většinou zákrok opakovat.