Naše laboratoř provádí:

  • Základní biochemická a imunochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů
  • Základní hematologická a koagulační vyšetření krve
  • Specializovaná biochemická vyšetření (stanovení nádorových markerů, hormonů štítné žlázy aj.)
  • Vyšetření na základě požadavků ošetřujícího lékaře
  • Transport biologického materiálu na jiná specializovaná pracoviště
  • Vyšetření na vlastní žádost pacienta za přímou platbu
  • Vyšetření pro veterinární účely