Komplexnost péče

Komplexní péče „pod jednou střechou“ znamená, že v případě potřeby operace má pacientka možnost chirurgický výkon absolvovat přímo na naší klinice stejně jako onkologickou léčbu, která v drtivé většině probíhá ambulantně. Pravidelně u nás probíhá setkání všech odborníků (mamodiagnostika, chirurga a onkologa), kteří  se na léčbě podílí. Tento mezioborový  tým se schází nejen na počátku lečby, ale dle potřeby i v jejím průběhu. Výsledkem je cílená léčba s maximálním efektem a zohlednění potřeb pacientky(a).

 

Náš přístup ke screeningovým vyšetřením 

Obecně screening znamená vyhledávání onemocnění ve zdravé populaci, v případě mamografického screeningu jde o vyhledávání pacientek s nádory v prsu.

V případě abnormálního obrazu na MMG  snímcích následuje dovyšetření. Na tato dovyšetření (doplňující mamografické snímky, ultrazvuk) klientku dovoláváme. Zhruba ve 40-ti procentech případů dalším vyšetřením zjistíme, že abnormální obraz byl způsoben vazivovou tkání, hormonální změnou či trochu jiným polohováním prsu při provádění mamografie, než tomu bylo u předchozího vyšetření. V případě podezřelého nálezu provádíme biopsii (odebrání vzorku tkáně k histologickému ověření).

Pacientky, u kterých histologické vyšetření prokáže  nezhoubný (benigní) nález, ve většině případů nejsou operovány a jsou převážně vráceny zpět  do screeningu s tím, že by po dvou letech měly přijít na mamografii znovu, pokud se nevyskytne nějaký problém.

K operaci jdou ze screeningu zejména pacientky, které mají histologicky prokázaný rakovinný proces v prsu nebo v podpaží. Pacientky, u kterých zjistíme histologicky nejednoznačnou  lézi  s různými atypiemi (oblast prekanceróz, tj. potencionálně rizikových oblastí), jsou operovány také – těchto případů je však minimální počet.