Při vyšetření je nutné prs stlačit, neboli komprimovat. Bez výraznější komprese není snímek dostatečně kvalitní a hodnocení je proto  omezeno. Nemusíte se však ničeho obávat, v našem týmu jsou  zkušené radiologické asistentky, které  jsou maximálně ohleduplné.

V ČR má na preventivní mamografické vyšetření hrazené  ze zdravotního pojištění nárok každá žena od 45-ti let každé dva roky. Horní věková hranice není stanovena. Na preventivní vyšetření je nutné mít žádanku od praktického lékaře nebo gynekologa.

Mamografické vyšetření  je doporučeno jako základní metoda preventivního vyšetření prsů od  40-ti let každé dva roky. Rovněž je vhodné v případě provádění vyšetření  mezi dvěma screeningovými  mamografickými vyšetřeními u bezpříznakových žen s převahou tukové tkáně v prsu a při užívání hormonální terapie v menopauze.

V těchto případech není vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a žena si vyšetření hradí sama (viz ceník), na vyšetření není třeba mít  žádanku.   

V případě závažných obtíží, nebo podezření na zhoubný proces Vám žádanku na ultrazvukové/mamografické vyšetření napíše  Váš gynekolog, praktický lékař nebo  chirurg v prsní poradně. V tomto případě se jedná o diagnostické vyšetření a je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.