Chirurgicko-ortopedické oddělení je zaměřeno na elektivní operační léčbu v rámci jednodenní chirurgie. Základní diagnózy, na které se zaměřuje, jsou operace kýl, žilní onemocnění, proktologie a mammologie. V rámci léčby onemocnění prsu poskytuje komplexní péči od diagnostiky až po operační a onkologickou léčbu. Tato péče je poskytována díky spolupráci multidisciplinárního týmu, jehož součástí je radiodiagnostik, chirurg, klinický onkolog a patolog.
Klinika si klade za cíl je poskytovat našim pacientům vysoce odbornou a profesionální péči s důrazem na osobní přístup a spolupráci ve fungujícím týmu.