Management EUC Kliniky Kladno

Ředitel: MUDr. Tomáš Pospíšil
Vedoucí lékař: 
Hlavní sestra: Jitka Nohová

EUC Klinika Kladno je součástí zdravotnické skupiny EUC

Skupina EUC je soukromá síť zdravotnických zařízení. Ročně ji navštíví přes jeden milion pacientů a podle objemu tržeb patří k největším nestátním poskytovatelům zdravotní péče v ČR. Skupina EUC dlouhodobě působí v těchto oblastech: primární a ambulantní zdravotní péče, zdravotnické služby pro zaměstnavatele, mamografický screening, lůžková péče, nadstandardní placená lékařská péče, laboratorní diagnostika a lékárenské služby. V segmentu ambulantní péče je skupina EUC vůbec největším subjektem na trhu stejně jako v oblasti zdravotních služeb pro zaměstnavatele a na poli mamárního screeningu. Od roku 2011 je vlastníkem EUC Tuffieh Funds SICAV plc, regulovaný maltským finančním regulátorem v rámci jednotné legislativy EU.

Kvalita lékařské péče v EUC Klinika Kladno

Skupina EUC klade důraz na dodržování vysokých standardů lékařské péče. Základem naší práce je samozřejmě důsledné dodržování zákonů, interních předpisů a pravidel medicíny založené na důkazech. Tím si ale plníme pouze naše základní povinnosti. Nad tímto rámcem stojí naše snaha poskytovat péči, která vychází vstříc individuálním potřebám jednotlivých pacientů, respektuje jejich důstojnost i právo na informace. Součástí této strategie je také pečlivá práce se zpětnou vazbou od našich klientů, kterou vnímáme jako důležitou inspiraci ke zlepšování našich lékařských služeb.