Management EUC Kliniky Kladno

Ředitel: MUDr. Tomáš Pospíšil
Vedoucí lékař: 
Hlavní sestra: Jitka Nohová

EUC Klinika Kladno je součástí zdravotnické skupiny EUC

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 investovala 544 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávaní zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. V 28 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 9 prémiových), 19 lékárnách a 14 laboratořích zaměstnává 1830 lidí, kteří poskytnou péči 1,8 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun.

Kvalita lékařské péče v EUC Klinika Kladno

Skupina EUC klade důraz na dodržování vysokých standardů lékařské péče. Základem naší práce je samozřejmě důsledné dodržování zákonů, interních předpisů a pravidel medicíny založené na důkazech. Tím si ale plníme pouze naše základní povinnosti. Nad tímto rámcem stojí naše snaha poskytovat péči, která vychází vstříc individuálním potřebám jednotlivých pacientů, respektuje jejich důstojnost i právo na informace. Součástí této strategie je také pečlivá práce se zpětnou vazbou od našich klientů, kterou vnímáme jako důležitou inspiraci ke zlepšování našich lékařských služeb.