První část rekonstrukce přízemí probíhala během léta. V září tak mohli naši praktičtí lékaři a cévní poradna přivítat pacienty v nových ordinacích a čekárnách. Cílem bylo vytvořit důstojné a příjemné prostředí pro pacienty a zdravotníky a zároveň obor praktického lékařství, který EUC Klinika zajišťuje, soustředit do jedné části budovy. Nespornou výhodou tohoto řešení je rychlá orientace pacientů, pokud potřebují najít ordinaci zastupujícího lékaře.

Druhá část rekonstrukce byla úspěšně zakončena v polovině února letošního roku. Vchod do budovy je bezbariérový díky nájezdové rampě a jednoznačně nejvýraznější změnou pro návštěvníky  je vstupní hala. V příjemném prostředí tu dnes najdete recepci s pokladnou, lékárnu a odběrovou místnost laboratoře. Místo zde má i optika, která tu byla již před rekonstrukcí a svůj návrat chystá v průběhu března. Celý vstupní prostor je monitorován, pokrytí wifi signálem je po celé budově.

  • Recepce

Recepce je v našem zařízení novinka. Jejím smyslem je pomoci ordinacím i přeplněným čekárnám. Každý pacient přicházející do našeho zařízení  se  před návštěvou svého lékaře zaregistruje v recepci. Ta zkontroluje údaje potřebné pro pojišťovnu  a zároveň poskytne informaci o počtu již čekajících pacientů, kteří jsou ve frontě před ním nebo se objednali. 

K praktickým lékařům  EUC Kliniky Kladno   » MUDr. Havlíčková, MUDr. Chodounský, MUDr. Koldinská, MUDr. Svoboda, MUDr. Zíka, MUDr. Šmejkal «  je nutné se  objednat. Proto je potřeba si domluvit termín návštěvy v dostatečném předstihu, zvláště potřebuje-li pacient předepsat svoje pravidelné léky. Informace o ordinačních hodinách vymezených pro akutní případy podá telefonicky recepce. 

Objednání  je na tel. 312 619 111.

Provozní doba recepce: Po, Stř, Pá  6,30 - 15,00 •  Út, Čt  6,30 - 17,00 

  • Laboratoř

Odběrová místnost je přestěhována do nových prostor, které vznikly z části vstupní haly. Součástí tohoto pracoviště je pohodlná čekárna a lístkový vyvolávací systém, umístěný před vstupem do čekárny. Prostory laboratoře v suterénu jsou pro veřejnost uzavřeny. 

 

  • Dětské oddělení

Od května je dětské oddělení ve svých nových prostorách. Ordinace má opět svůj vchod, jen se přesunula na místo, kde  bývala lékárna.