• Bolestivost

Bolestivost, tzv. mastodynie,  je častou indikací k vyšetření, kdy je však nutné odlišovat charakter bolestivosti .  Většinou se jedná o hormonální změny , bolestivost před cyklem nebo  promítání bolestivosti pohybového aparátu do prsu.   Vnímavost bolesti je velmi individuální. Bolestivost je cenný příznak možného zhoubného onemocnění, není však hlavním příznakem nádorového onemocnění. V případě klinické suspekce  na závažné onemocnění prsu  by měl indikující lékař pacientku vyšetřit,  řádně vyplnit žádanku  a případný klinický nález jasně na žádance vyznačit.

  • Pozitivní  rodinná anamnéza

Pozitivní RA automaticky neznamená hrazené preventivní vyšetření jak ultrazvukem, tak mamografem nad rámec screenigového programu. Podmínky hrazení jsou poměrně jasně určeny a přesné informace naleznete v sekci rizikové pacientky na www.mamo.cz.

 

Pokud je ze žádanky a ze všech ostatních údajů, které má lékař-mamodiagnostik  screeningového centra k dispozici (včetně např. osobní anamnézy ženy) zřejmé, že se jedná o preventivní mamografické/utrazvukové vyšetření, nikoliv o diagnostické vyšetření, může radiolog dg. změnit a v popisu zdůvodnit, proč změnil typ vyšetření z diagnostického na preventivní.
Situace může být samozřejmě i opačná – v odůvodněných případech změna preventivního vyšetření na diagnostické.