Často kladené otázky

Dotazy na péči

EUC Klinika Kladno má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, a péče je tedy kromě výkonů, které pojišťovny nehradí, plně proplácena ze zdravotního pojištění. Naše smluvní pojišťovny 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 207 Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav, 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, 213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna

EUC poskytuje léčbu na základě medicíny založené na důkazech. Odborné vedení EUC má na starost tzv. Odborná rada, složená z lékařů, zdravotních sester, lékárníků a laboratorních specialistů. Do kompetencí Odborné rady patří mimo jiné i řízení kvality lékařské péče a kontrola dodržování standardů kvality. Odbornou radu vede MUDr. Barbara Taušová, která má letité zkušenosti s řízením kvality na soukromé klinice Canadian Medical Care (CMC). Klinika CMC patří k nejvýznamnějším poskytovatelům nadstandardní lékařské péče v ČR.

Latinské sousloví lege artis znamená v překladu „dle pravidel umění“. Péče označená za lege artis respektuje profesní povinnosti a zavedené medicínské standardy a je v souladu s poznatky lékařské vědy. Lékařský postup, který tato pravidla nedodržuje, je non lege artis. Péče lege artis je základním standardem kvalitní lékařské péče, který dodržují všichni lékaři EUC Kliniky Kladno.

Registraci od vás bude vyžadovat praktický lékař, pediatr, gynekolog a stomatolog. K jinému lékaři můžete přejít po třech měsících. Výjimku tvoří pouze kojenci do 6 měsíců, pro které tříměsíční lhůta neplatí a měnit ošetřujícího pediatra lze kdykoliv. Při registraci u nového lékaře není nutné rušit registraci u lékaře původního.

V současné době se ve zdravotnických zařízeních platí pouze regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovosti. Tu ale EUC Klinika Kladno nezajišťuje. Péče u nás je tedy zcela bez regulačních poplatků.

Doporučení budete potřebovat na laboratorní, zobrazovací, endoskopické a elektrokardiografické (EKG a EEG) vyšetřovací metody. Bez žádanky můžete tato vyšetření absolvovat pouze za přímou platbu. Doporučení od lékaře budete potřebovat i na rehabilitaci. K samotné návštěvě ambulantních specialistů není doporučení jiného lékaře nutné, ale při výběru specialisty vám doporučujeme poradit se se svým praktickým lékařem.

Newsletter

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.
Budeme Vám posílat novinky z oboru zdraví.

Souhlasím s
podmínkami

Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji společnosti EUC a.s., Na Pankráci 1690/125,
140 00 Praha 4, IČ: 26730413, skup. DIČ: CZ699002423
, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zařazení do databáze k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu společnosti nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení v newsletteru.

Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.