je indikován u žen ale i mužů  symptomatických.  Mohou mít některý z příznaků: hmatný tumor nebo rezistenci, krvavý výtok z bradavky, vtažení bradavky, zatažení kůže, zatuhnutí, ekzém na bradavce, bolestivé zarudnutí nebo jiné klinické známky onemocnění prsu.

Lékař radiolog je zodpovědný za výtěžnost vyšetření, tzn., že vybírá zobrazovací metodu první volby (mamograf či ultrazvuk) a následující postup vyšetření. Pokud je vhodné po diagnostické mamografii provést biopsii, nemůžeme si na rozdíl od screeningové mamografie toto vyšetření indikovat sami. Proto můžete být požádáni o vystavení žádanky na toto vyšetření.

Pokud je ze žádanky a ze všech ostatních údajů, které má lékař-radiolog screeningového centra k dispozici (včetně např. osobní anamnézy ženy) zřejmé, že se jedná o preventivní mamografické vyšetření, nikoliv diagnostickou mamografii, může radiolog dg. změnit a v popisu zdůvodnit, proč změnil typ vyšetření z diagnostického na preventivní.
Situace může být samozřejmě i opačná – v odůvodněných případech změna preventivní mamografie na diagnostickou.