Centrum každoročně podstupuje kontrolu kvality a při pravidelném ročním hodnocení screeningových center pro nemoci prsů bylo již šestkrát za sebou zařazeno mezi 5 nejlepších center v republice. Hodnotí se několik indikátorů kvality, včetně záchytu těch nejmenších karcinomů.

Provádíme tato vyšetření:

  • Mamografie indikovaná i screeningová – preventivní včetně UZ prsů

Vyšetření na mamografu je formou prevence rakoviny prsu. Pomocí mamografu se dají nalézt i velmi malé nádory v počátečním stadiu, kdy jsou snadno odstranitelné a pro pacientku neznamenají ohrožení života. V rámci prevence doporučujeme ženám od 40 let chodit na mamografické vyšetření jednou za rok. Ženám od 45 let hradí jednou za dva roky mamografická vyšetření zdravotní pojišťovna.

  • Ultrazvuk prsu

Kromě klasického mamografického vyšetření, což je vlastně rentgen prsu, provádíme také ultrazvuk prsu, který je vhodný pro mladší ženy, kojící maminky a v některých specifických případech se provádí jako doplněk k mamografickému vyšetření.

  • Lokalizace ložisek

Jedná se o krátký ambulantní miniinvazivní výkon, při kterém pod kontrolou ultrazvuku nebo mamografu označíme podezřelá ložiska v prsu uhlíkem či drátkem. Zákrok se provádí před plánovanou operací nebo tzv. předléčebnou chemoterapií, která je podávána před operací.

  • Biopsie – odběr vzorků tkáně

Naše radiodiagnostické pracoviště provádí core cut biopsie či tzv. vakuovou biopsii, při které se za použití lokální anestezie a pod kontrolou ultrazvuku či mamografu odebere silnou jehlou vzorek tkáně za účelem histologického vyšetření.

  • Punkce cyst

Při krátkém ambulantním miniinvazivním výkonu lékař odsaje jehlou tekutinu zpravidla z cyst. Zákrok se provádí v lokálním umrtvení a vzorek se může odeslat na cytologické vyšetření.

  • Duktografie

Jde o vyšetření mlékovodů prostřednictvím mamografu s použitím kontrastní látky. Provádí se při patologické sekreci z prsu.

Kolik stojí vyšetření mamografie a sono prsů u samoplátců?
Ženám od 45 let hradí jednou za dva roky preventivní mamografická vyšetření zdravotní pojišťovna. Preventivní vyšetření mimo tato pravidla si ženy hradí samy. Mamografické vyšetření stojí 800 Kč, ultrazvukové vyšetření prsů stojí 500 Kč.

Jak je vybavené mamografické pracoviště na EUC Klinice Liberec?
Jak mamografy, tak i ultrazvuky patří ke světové špičce. Stejnými přístroji jsou vybavena nejlepší česká i zahraniční špičková mamodiagnostická pracoviště.