Radiodiagnostické pracoviště provádí široký rozsah vyšetření. Jeho součástí je také akreditované mamocentrum, které se v každoročním hodnocení kvality umísťuje mezi pěti nejlepšími mamoscreeningovými zařízeními v republice. Oddělení sídlí ve dvou patrech. V přízemí se nachází ultrazvuková vyšetřovna a screeningová mamografie. V chirurgické části funguje snímkovna pro pacienty chirurgie. V 1. patře se nalézá centrální snímkovna a skiaskopická vyšetřovna, denzitometrie, OPG a druhá mamografická vyšetřovna s ultrazvukem. Pracují zde 3 lékaři s II. atestací a 9 radiologických asistentů, zdravotní sestra a další administrativní pracovníci. Kromě radiodiagnostiky, která tvoří hlavní součást EUC Kliniky Liberec v budově bývalého kláštera, sídlí přes dvě desítky soukromých ambulancí a dvě lékárny. 

Vedení EUC Kliniky Liberec

Vedoucí lékař a hlavní manažer: primář MUDr. Josef Prattinger
Správa budovy: Josef Lochman

EUC Klinika Liberec je součástí skupiny EUC

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 investovala 544 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávaní zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. V 28 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 10 prémiových), 19 lékárnách a 14 laboratořích zaměstnává 1890 lidí, kteří poskytnou péči 1,8 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun.