Radiodiagnostické pracoviště provádí široký rozsah vyšetření. Jeho součástí je také akreditované mamocentrum, které se v každoročním hodnocení kvality umísťuje mezi pěti nejlepšími mamoscreeningovými zařízeními v republice. Oddělení sídlí ve dvou patrech. V přízemí se nachází ultrazvuková vyšetřovna a screeningová mamografie. V chirurgické části funguje snímkovna pro pacienty chirurgie. V 1. patře se nalézá centrální snímkovna a skiaskopická vyšetřovna, denzitometrie, OPG a druhá mamografická vyšetřovna s ultrazvukem. Pracují zde 3 lékaři s II. atestací a 9 radiologických asistentů, zdravotní sestra a další administrativní pracovníci. Kromě radiodiagnostiky, která tvoří hlavní součást EUC Kliniky Liberec v budově bývalého kláštera, sídlí přes dvě desítky soukromých ambulancí a dvě lékárny. 

Vedení EUC Kliniky Liberec

Vedoucí lékař a hlavní manažer: primář MUDr. Josef Prattinger
Správa budovy: Josef Lochman

EUC Klinika Liberec je součástí skupiny EUC

Skupina EUC (dříve EUROCLINICUM), do které EUC Klinika Liberec patří, je soukromá síť zdravotnických zařízení. Ročně ji navštíví přes jeden milion pacientů a podle objemu tržeb patří k největším nestátním poskytovatelům zdravotní péče v ČR. Skupina EUC dlouhodobě působí v těchto oblastech: primární a ambulantní zdravotní péče, zdravotnické služby pro zaměstnavatele, mamografický screening, lůžková péče, nadstandardní placená lékařská péče, laboratorní diagnostika a lékárenské služby. V segmentu ambulantní péče je skupina EUC vůbec největším subjektem na trhu stejně jako v oblasti zdravotních služeb pro zaměstnavatele a na poli mamárního screeningu. Od roku 2011 je vlastníkem EUC Tuffieh Funds SICAV plc, regulovaný maltským finančním regulátorem v rámci jednotné legislativy EU.