Veškerá vyšetření probíhají již několik let bezfilmovou cestou. Pracoviště je vybaveno DR systémem s přímou digitalizací se dvěma RTG přístroji a dvěma panely na centrální snímkovně, dvěma plně digitálními mamografy a jedním mamografem s CR systémem, dvěma snímkovnami s digitalizací obrazu CR přístroji FUJI a Konica a třemi digitálními ultrazvuky. Jsme také napojeni na celorepublikovou síť přenosu digitálních snímků ePACS pro příjem i odesílání RTG dokumentace.

Poskytujeme:

  • Mamografie, sono a další metody vyšetření prsu
  • Skiagrafii
  • Ultrasonografie  
  • Denzitometrii