V případě zájmu o pronájem kontaktujte správce, pana Josefa Lochmana.
Kontaktní e-mail: lo.klaster@email.cz