Často kladené otázky

Dotazy na péči

Péče na EUC Klinice Liberec je hrazena ze zdravotního pojištění. Pacienti si hradí pouze úkony, které pojišťovna neproplácí. Seznam placených položek najdete v ceníku na webu.

Základem naší práce je samozřejmě důsledné dodržování zákonů, interních předpisů a pravidel medicíny založené na důkazech. Tím si ale plníme pouze naše základní povinnosti. Nad tímto rámcem stojí naše interní standardy, které nás zavazují k neustálému zavádění posledních poznatků medicíny a k respektu k individuálním potřebám jednotlivých pacientů i k jejich důstojnosti. Samozřejmostí je také právo na informace a laskavé zacházení. Součástí této strategie je rovněž pečlivá práce se zpětnou vazbou od našich klientů, kterou vnímáme jako důležitou inspiraci ke zlepšování našich lékařských služeb. Na standardy kvality ve skupině EUC dohlíží Odborná rada, složená z lékařů, zdravotních sester, lékárníků a laboratorních specialistů.

Ne, nejsou. EUC pronajímá ordinace soukromým lékařům a jejich ordinace jsou zcela nezávislé, EUC tedy neřídí ani jejich chod, ani poskytovanou lékařskou péči. Na EUC Klinice Liberec provozuje skupina EUC pouze radiodiagnostické oddělení. Všechny ostatní lékařské služby jsou poskytovány nezávislými soukromými lékaři.

Registraci od vás bude vyžadovat praktický lékař, pediatr, gynekolog a stomatolog. K jinému lékaři můžete přejít po třech měsících. Výjimku tvoří pouze kojenci do 6 měsíců, pro které tříměsíční lhůta neplatí a měnit ošetřujícího pediatra lze kdykoliv. Při registraci u nového lékaře není nutné rušit registraci u lékaře původního.

V současné době se platí pouze regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovosti. Pokud je stav pacienta při návštěvě pohotovosti tak vážný, že vyžaduje hospitalizaci, poplatek se neplatí. EUC Klinika Liberec ale pohotovostní péči neposkytuje, naší péče se tedy regulační poplatky netýkají.

Doporučení budete potřebovat na laboratorní, zobrazovací, endoskopické a elektrokardiografické (EKG a EEG) vyšetřovací metody. Bez žádanky můžete tato vyšetření absolvovat pouze za přímou platbu. Doporučení od lékaře budete potřebovat i na rehabilitaci. K samotné návštěvě ambulantních specialistů není doporučení jiného lékaře nutné, ale při výběru specialisty vám doporučujeme poradit se se svým praktickým lékařem.

Newsletter

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.
Budeme Vám posílat novinky z oboru zdraví.

Souhlasím s
podmínkami

Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji společnosti EUC a.s., Na Pankráci 1690/125,
140 00 Praha 4, IČ: 26730413, skup. DIČ: CZ699002423
, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zařazení do databáze k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu společnosti nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení v newsletteru.

Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.