LKBH provádí odběry biologického materiálu a zabývá se vyšetřením krve, moče, stolice, plodové vody. Z těchto materiálů se provádí vyšetření iontů, bílkovin, sacharidů, enzymů, substrátů, lipidů, hormonů, nádorových markerů, drog, monitorování léčiv - s použitím řady biochemických, imunochemických, hematologických, mikroskopických, a dalších analytických metod. 
Kvalita vyšetřovacích metod v laboratoři je v pravidelných cyklech kontrolována Systémem externí kontroly kvality (SEKK).