EMG (elektromygrafické vyšetření na špičkovém přístroji MEDELEC)
Spolupráce se špičkovými pracovišti oboru (histopatologie a lékařské genetiky)

Možno začlenění do programu VIP

  • Termíny návštěv "na míru" klienta (i mino ordinační dobu)
  • Bezplatné telefonické a internetové konzultace pomocí komunikačních programů
  • Optimalizace celoroční péče u chronicky nemocných

Ambulance nemá smlouvu s pojišťovnou OZP a na EMG vyšetření s ČNZP.