Lékařská potvrzení vydávaná praktickým lékařem pro děti a dorost

Vážení rodiče, vážení pacienti,

dle vyhlášky č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, posuzuje zdravotní způsobilost k práci osob ucházejících se o zaměstnání v rámci pracovnělékařských služeb lékař v oboru všeobecný praktický lékař a lékař v oboru pracovního lékařství – NIKOLI PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST (PEDIATR).

Praktický lékař na žádost vystaví výpis ze zdravotnické dokumentace.

 Praktický lékař pro děti a dorost může posuzovat:

- zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel;
- zdravotní způsobilost ke vzdělání (schopnost studia);
- zdravotní způsobilost k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích;
- zdravotní způsobilost k tělesné výchově (plavecký výcvik v rámci školy);
- zdravotní způsobilost k účasti škol a školek v přírodě, lyžařských kurzů, letních a zimních táborů.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST K VRCHOLOVÉMU SPORTU, K REPREZENTACI VYDÁVÁ POSKYTOVATEL V OBORU TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ (TÝKÁ SE I ŽÁKŮ SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ).

Kontakty na poskytovatele tělovýchovného lékařství:

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. Listopadu 1790, Ostrava-Poruba, tel: 597 372 714, 597 372 722

Sportovní medicína, a. s., Zdeňka Chalabaly 3041/2, Ostrava - Bělský Les, tel.: 605 799 462