1. S vyplněnou žádankou k mamografickému vyšetření přijdete na recepci RDG pracoviště. Po zavedení do systému počkáte v čekárně na vyšetření.

2. Mamografické vyšetření je rychlé a téměř bezbolestné. Maximálně ucítíte mírný tlak, který je nutný k dobré vyšetřitelnosti prsních tkání.

3. Snímky se elektronicky zpracují a jsou odeslány vyšetřujícímu lékaři k vyhodnocení. Po vyhodnocení je Vám osobně sdělen výsledek vyšetření.

4. V případě, že máte prsa, která jsou hůře vyšetřitelná pomocí mamografu, nebo byla v prsou nalezena podezřelá ložiska, ihned po sdělení výsledku vyšetření je provedeno ultrazvukové vyšetření prsů jedním z našich lékařů.

Pokud bylo pomocí ultrazvukového vyšetření potvrzeno rizikové ložisko, jste okamžitě doporučena k odběru tkáně z tohoto ložiska s definitivním stanovením biologické povahy této tkáně (biopsie s 
histologickým vyšetřením).