Činnost ambulance:

Péče o pojištěnce VZP je smluvně zajištěna společností Pedicor Care, s. r. o.

Sledujeme rizikové stavy vzniku cévních trombóz, v indikovaných případech provádíme depistáž trombofilních stavů, zejména u opakovaných trombóz a při předoperační přípravě rizikových pacientů. Velkou pozornost věnujeme prevenci rozvoje aterosklerotického cévního onemocnění. Rovněž pečujeme o diabetické pacienty z důvodu vysokého rizika tepenného postižení dolních končetin.

Ambulance je vybavena duplexním sonografickým přístrojem, dopplerovským přístrojem na měření krevních průtoků s možnosti měření kotníkových a palcových tlaků, fotopletysmografem k určení stupně žilní nedostatečnosti a k detekci kapilárního toku na prstech horních a dolních končetin.

Více informací o činnosti angiologické ambulance, spektru výkonů a jejich průběhu naleznete na stránkách www.pedicor.cz

Od 1.1.2016 je ambulance provozována soukromým nájemcem, společností Péče o cévy s.r.o. a společnost EUC Klinika, dále nenese žádnou odpovědnost za její provoz.