Provádíme komplexní předoperační vyšetření, vykonáváme specializované sonografické vyšetření břišní dutiny a v našich dvou specializovaných ordinacích také péči v oblasti angiologie a diabetologie.

Důležitou součástí práce je diferenciální diagnostika různých onemocnění.

V rámci interního oddělení naší polikliniky dlouhodobě velmi úspěšně funguje infúzní jednotka. Na této jednotce jsou ambulantně podávány infúze dle ordinací lékařů a klienti po aplikaci mohou jít domů. Její provoz je zajišťován ordinací MUDr. Ireny Blaschové.