Činnost ambulance
  • Preventivní kardiologie.
  • Diagnostika a léčba pacientů s postižením kardiovaskulárního systému.
  • Specializovaná konzilia kardiologických nemocných pro lékaře (pracoviště) jiných odborností.
  • Sledování pacientů po katetrizačních a chirurgických intervencích.
  • Dispenzarizace pacientů trvale užívajících Warfarin.