Adresa

Karla Šípka 282
530 09 Pardubice

pardubice@eucklinika.cz

Ředitelka kliniky

RNDr. Romana Mrázová, Ph.D.
Tel.: +420 727 957 513

Správce

Emil Zavoral
Tel.: +420 606 176 448

Kontakt pro média

Dita Fuchsová

Spojovatelka není k dispozici – je nutné si v seznamu oddělení vyhledat konkrétní číslo lékaře nebo pracoviště.
Podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v návaznosti také z. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob uvádíme povinné údaje zde