Adresa

Karla Šípka 282
530 09 Pardubice

pardubice@eucklinika.cz

Ředitelka kliniky

RNDr. Romana Mrázová, Ph.D.

Správce

Milan Kratochvíl
Tel.: +420 602 524 839

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Jiří Benedikt

Kontakt pro média

Eva Hokrová

Spojovatelka není k dispozici – je nutné si v seznamu oddělení vyhledat konkrétní číslo lékaře nebo pracoviště.
Podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v návaznosti také z. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob uvádíme povinné údaje zde