Preventivní mamografické vyšetření je hrazeno pojišťovnami ženám od 45 let NEOMEZENĚ 1x za dva roky. Žádanku Vám vystaví Váš praktický lékař nebo gynekolog.

Naším klientkám nabízíme možnost zakoupení podložky MammoPad, která zvyšuje komfort při mamografickém vyšetření. Další informace o podložce MammoPad naleznete zde.

Vyšetření pro samoplátce

Mimo uvedený interval je možno si mamografické i ultrazvukové preventivní vyšetření uhradit:

  • Mamografické vyšetření 700,- Kč 
  • Ultrazvukové vyšetření 500,- Kč
  • Obě vyšetření 1 000,- Kč
  • Obě vyšetření před plastickou operací 1 200,- Kč

Kde nás najdete

Mamografie nemá spojitost s rakovinou štítné žlázy

"Jde o naprostý nesmysl a neodůvodnitelné šíření poplašné zprávy. Neexistuje žádná vědecky uznávaná studie, která by ukazovala na vyšší výskyt nádorů štítné žlázy u žen, které absolvovaly, i opakovaně, mamografické vyšetření. Dávka na štítnou žlázu je při vyšetření prsů zanedbatelná. Z tohoto důvodu není používání ochranného límce v žádném z uznávaných screeningových mamografických programů ve světě doporučováno (či dokonce požadováno). V České republice je ve screeningových centrech vybavení pro provádění mamografie na velmi vysoké úrovni a dávka záření je pravidelně sledována - je velmi nízká, hodnoty uváděné v doporučeních EU nejsou vůbec překračovány. Ženy tak nemusí mít obavy z nadměrného záření. Požadavky na mamografické vyšetření dané ve věstníku ministerstva zdravotnictví jsou navíc velmi přísné, odborníci, ministerstvo zdravotnictví ani Státní úřad pro jadernou bezpečnost nepovažují požadavek používání ochranného límce za racionální."                                                                                             

                                                                                                                                                           prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

                                                                                                                                                           přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
                                                                                                                                                           předseda Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti ČLS JEP
                                                                                                                                                           místopředseda Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR
                                                                                                                                                           U Nemocnice 2
                                                                                                                                                           128 08 Praha 2