Ordinace MUDr. Štimpla přebírá pacienty MUDr. Pavly Šrámkové.