Pavla Doláková

Terapie nemusí bolet. Vždy se snažím klientům vytvořit maximální pocit bezpečí, aby mohli bez obav vyjádřit své pocity a postoje. Společnou prací hledáme cesty, jak se s daným problémem vypořádat a změnit situaci ke spokojenosti klientů.

Nabízím individuální konzultace, párové konzultace a rodinné poradenství. V současné době pracuji v Plzni na Denisově nábřeží). Zároveň působím ve společnosti Gaudia proti rakovině.

Absolvovala jsem pětileté komplexní vzdělání v systemickém psychoterapeutickém přístupu v Institutu pro systemickou zkušenost v Praze (ISZ Praha) s akreditací u České lékařské společnosti JEP a Evropské asociace pro psychoterapii EAP. Na Lince bezpečí jsem absolvovala výcvik v telefonické krizové intervenci.

Několik let jsem působila jako krizová interventka na Lince bezpečí.

 

Ceník:

Individuální konzultace ….................600 Kč

Párová a rodinná konzultace …..........900 Kč