V EUC Klinice Plzeň provádí chirurgie také malé ambulantní operativní výkony. Chirurgie spolupracuje s dalšími specialisty, praktickými lékaři a s radiodiagnostickým oddělením.

Prsní poradna
Součástí chirurgie EUC Kliniky Plzeň je prsní poradna, kterou vede MUDr. Zunová. Poradna ve spolupráci s mamocentrem diagnostikuje onemocnění prsní žlázy.

Chirurgická pohotovost
Chirurgická ambulance EUC Kliniky Plzeň zajišťuje po běžných ordinačních hodinách lékařskou službu první pomoci (LSPP). Pohotovost ošetřuje akutní stavy, které vyžadují neodkladné chirurgické řešení.

Chirurgická ambulance nabízí:

  • Odstranění znamének, bradavic a jiných kožních afekcí
  • Plastiku nehtového lůžka – při obtížích spojených se zarůstáním nehtu
  • Drobné ambulantní operace v místním znecitlivění (lokální anestezie)
  • CAST – odlehčenou fixaci při úrazech
  • Nastřelování náušnic dětem i dospělým