Diabetelogie v EUC Klinice Plzeň nabízí:  

  • Komplexní lékařskou péči v oblasti diabetologie
  • Dispenzarizaci pacientů s onemocněním diabetes mellitus 1. a 2. typu
  • Dispenzarizaci těhotných žen s diabetem v těhotenství
  • Diagnostiku diabetu v těhotenství
  • Léčbu interních onemocnění a léčbu diabetu
  • Edukaci v prevenci komplikací diabetu
  • Edukaci a léčbu klientů s obezitou
  • Spolupráci s klienty na úpravě životního stylu
  • Spolupráci na redukci tělesné hmotnosti
  • Péči o pacienty léčené inzulínovou pumpou