Naše interní ambulance nabízí:

  • Diagnostiku, léčbu a další sledování pacientů s vysokým krevním tlakem, s onemocněním srdce, s poruchami metabolismu, s poruchami štítné žlázy, s onemocněním ledvin
  • EKG křivku provádíme bez objednání
  • Vyšetření krevního tlaku a EKG 24hodinovým monitoringem (HOLTER)
  • Okamžité stanovení INR (Quick) z kapky krve v ordinaci
  • Předoperační vyšetření
  • Interní vyšetření v těhotenství, pro posudkové účely, v rámci prevence
  • Akutní interní vyšetření při podezření na srdeční nebo cévní příhodu
  • Zasílání lékařských zpráv e-mailem nebo poštou
  • Objednání on-line