Logopedie nabízí:

  • Nápravu poruch narušených komunikačních schopností
  • Reedukaci koktavosti
  • Reedukaci vývojových poruch řeči – vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči, LMD, DMO
  • Reedukaci řeči při afáziích po cévní mozkové příhodě nebo po úrazu u dospělých