Chirurgická pohotovost
Chirurgická ambulance EUC Kliniky Plzeň zajišťuje po běžných ordinačních hodinách lékařskou službu první pomoci. Pohotovost ošetřuje akutní stavy, které vyžadují okamžité chirurgické řešení.

Stomatologická pohotovost
EUC KLINIKA Plzeň zajišťuje stomatologickou pohotovost při akutních onemocněních zubů a dásní, jejichž ošetření není možné odložit do doby běžných ordinačních hodin stomatologických ordinací.

Všeobecná pohotovost
V EUC KLINICE Plzeň sídlí všeobecná pohotovost, kterou provozuje Zdravotnická záchranní služba  Plzeňského kraje. Všeobecná pohotovost zajišťuje péči v oblasti praktického lékařství pro dospělé.

Na pohotovostní služby se vztahuje regulační poplatek 90 Kč.
Pacient, jehož stav je tak vážný, že ho lékař odešle k následné péči do dalšího zdravotnického zařízení, poplatek nehradí.