Nejčastěji pečujeme o pacienty s bolestivými onemocněními páteře, blokádami, s nemocemi kloubů, artrózou, tenisovým loktem, neuralgiemi, bolestmi hlavy, nervosvalovými onemocnění, poúrazovými stavy, revmatologickými onemocněními, pomáháme navrátit hybnost pacientům po totálních endoprotézách apod.

Z rehabilitačních technik nabízíme:

 • Ultrazvuk
 • Diadynamik
 • Klidovou galvanizaci
 • Elektrostimulaci
 • Interferenční proudy
 • Krátkovlnnou diatermii
 • Magnetoterapii
 • Parafín
 • Individuální cvičení
 • Léčbu ženské sterility dle Mojžíšové
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Reflexní a vazivové masáže
 • Placené klasické masáže