Do pátku 9.2. neordinuje spánková laboratoř z důvodu nemoci.

Od 1.12. 2017 má spánková laboratoř plně nasmlouvanou péči pojišťoven 201, 205, 207, 211, u pojištěnců VZP provádíme pouze vstupní vyšetření bez následného nastoupení na léčbu.

 

ceník pro nesmluvní partnery:

první vyšetření zdarma
rozšířená diagnostika 1000 Kć
nastavení  na léčbu 1500 Kč
opakovaná kontrola při nastavení na léčbu a 500 Kč
 

Spánková laboratoř se specializuje zejména na léčbu syndromu spánkové apnoe. Do problematiky spánkové laboratoře patří i chrápání. Provádíme také kontroly pacientů léčených metodami CPAP a BiPAP.

Spánková laboratoř nabízí: 

  • Monitoraci poruch dýchání ve spánku v domácím prostředí
  • Zavedení na léčbu spánkové apnoe v domácím prostředí
  • Poradenství při problémech s léčbou trvalým přetlakem
  • Edukaci a poradenství při výběru masek při léčbě trvalým přetlakem

Co je syndrom spánkové apnoe?

  • Syndrom spánkové apnoe je soubor příznaků a onemocnění, které vznikají na podkladě opakovaných apnoí a/nebo hypopnoí během spánku (apnoe je pauza v dýchání trvající déle než 10 s, hypopnoe je mělké dýchání způsobující snížení proudu vzduchu do plic). Prevalence této zdravotní komplikace je 5–8 % v celé populaci.
  • Pokud dojde k apnoi, poklesne hladina kyslíku v krvi, zvýší se množství oxidu uhličitého a stoupne tlak v dýchacích cestách. O těchto jevech je informován mozek prostřednictvím receptorů a reaguje tzv. mikroprobuzením, kdy se dýchací cesty znovu otevřou. Po usnutí se celý děj opakuje s frekvencí i více než 100 za hodinu, což má samozřejmě zásadní vliv na kvalitu spánku i celkové zdraví pacienta.
  • Výsledkem syndromu spánkové apnoe je narušení struktury spánku, únava a denní spavost, bolesti hlavy, poruchy paměti, pozornosti a koncentrace či snížení psychické a fyzické výkonnosti. Statisticky je prokázána kratší délka života, duševní poruchy, sexuální dysfunkce, hypertenze a vyšší riziko srdečního selhání i cévní mozkové příhody. Tíži onemocnění určuje apnoe/hypopnoe index – AHI, což je počet apnoí a hypopnoí za hodinu spánku.
  • Syndrom spánkové apnoe se dělí na obstrukční, centrální a smíšený. Obstrukční je vyvolán mechanickým uzavřením dýchacích cest, dýchací úsilí je ale zachováno. Souvisí s anatomií dýchacích cest. Centrální forma má příčinu v CNS a dechové úsilí není přítomno. Smíšená forma je pak kombinací obou předešlých.
  • Riziko spánkové apnoe zvyšuje nadváha, konzumace nadměrného množství jídla před spaním, pití alkoholu před spaním, kouření, užívání hypnotik, nepravidelný spánkový režim, mužské pohlaví a výskyt v rodině.
  • Syndrom je zhruba v 50 % spojen i s chrápáním. Spánková apnoe se v převážné většině léčí přístrojem, který vytváří během spánku trvalý přetlak v dýchacích cestách. Nemocný by měl být ale motivován také k režimovým opatřením: vyloučit alkohol zejména před spaním, přestat kouřit, redukovat nadváhu, zavést pravidelný a dostatečně dlouhý spánek. 

Pokud vás problematika spánkové apnoe zajímá, přečtěte si souhrnný text o této diagnóze

Jak se MUDr. Jana Vyskočilová dostala k léčbě spánkové apnoe a jak vznikla spánková laboratoř v naší klinice? Přečtěte si její článek publikovaný v časopise EUC PULS.