Převážná část péče je poskytována v jedné budově, což pacientům významně šetří čas. Hlavní budova EUC Kliniky Plzeň sídlí na Denisově nábřeží, kde pacienti najdou pod jednou střechou komplexní lékařské služby. Součástí EUC Kliniky Plzeň jsou také pracoviště ve Skrétově a Tachovské ulici v Plzni, dále pak pracoviště v Plasích, Kralovicích a Chrástu.

Management EUC Kliniky Plzeň

Ředitel: PhDr. Jan Šlajs, Ph.D., LL.M.
Vedoucí lékař: MUDr. Jana Vyskočilová
Hlavní sestra: Mgr. Šmídová Šárka

EUC Klinika Plzeň je součástí zdravotnické skupiny EUC

Skupina EUC (dříve EUROCLINICUM) je soukromá síť zdravotnických zařízení. Ročně ji navštíví přes jeden milion pacientů a podle objemu tržeb patří k největším nestátním poskytovatelům zdravotní péče v ČR. Skupina EUC dlouhodobě působí v těchto oblastech: primární a ambulantní zdravotní péče, zdravotnické služby pro zaměstnavatele, mamografický screening, lůžková péče, nadstandardní placená lékařská péče, laboratorní diagnostika a lékárenské služby. V segmentu ambulantní péče je skupina EUC vůbec největším subjektem na trhu stejně jako v oblasti zdravotních služeb pro zaměstnavatele a na poli mamárního screeningu. Od roku 2011 je vlastníkem EUC Tuffieh Funds SICAV plc, regulovaný maltským finančním regulátorem v rámci jednotné legislativy EU.