Převážná část péče je poskytována v jedné budově, což pacientům významně šetří čas. Hlavní budova EUC Kliniky Plzeň sídlí na Denisově nábřeží, kde pacienti najdou pod jednou střechou komplexní lékařské služby. Součástí EUC Kliniky Plzeň jsou také pracoviště ve Skrétově a Tachovské ulici v Plzni, dále pak pracoviště v Plasích, Kralovicích a Chrástu.

Management EUC Kliniky Plzeň

Ředitel: PhDr. Jan Šlajs, Ph.D., LL.M.
Vedoucí lékař: MUDr. Jana Vyskočilová
Hlavní sestra: Mgr. Šmídová Šárka

EUC Klinika Plzeň je součástí zdravotnické skupiny EUC

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 investovala 544 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávaní zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. V 28 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 10 prémiových), 19 lékárnách a 14 laboratořích zaměstnává 1890 lidí, kteří poskytnou péči 1,8 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun.