Často kladené otázky

Dotazy na péči

EUC Klinika Plzeň má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, péče je kromě výkonů, které pojišťovny nehradí, plně proplácena ze zdravotního pojištění. Naše smluvní pojišťovny: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 207 Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav., 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, 213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna

Ano, EUC Klinika Plzeň na Denisově nábřeží poskytuje chirurgickou a stomatologickou službu první pomoci. Všeobecnou pohotovost zajištuje v budově EUC Kliniky Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.

Latinské sousloví lege artis znamená v překladu „dle pravidel umění lékařského“. Péče označená za lege artis respektuje profesní povinnosti, zavedené medicínské standardy a je v souladu s poznatky nejvyššího dosaženého vědeckého poznání. Péče lege artis je základním standardem kvalitní lékařské péče, který dodržují všichni lékaři EUC Kliniky Plzeň.

V EUC Klinice Plzeň od vás bude registraci vyžadovat stejně jako kdekoliv jinde praktický lékař, pediatr, gynekolog, stomatolog. K jinému lékaři můžete přejít po třech měsících. Výjimku tvoří pouze kojenci do 6 měsíců, pro které tříměsíční lhůta neplatí a měnit ošetřujícího pediatra lze kdykoliv. Při registraci u nového lékaře není nutné rušit registraci u lékaře původního.

Dle platné legislativy se platba regulačního poplatku vztahuje pouze na pohotovostní službu. Regulační poplatek se platí ve výši 90 Kč. Pacient, jehož stav je tak vážný, že ho lékař odešle k následné péči do dalšího zdravotnického zařízení, poplatek nehradí.

Doporučení budete potřebovat na laboratorní, zobrazovací, endoskopické a elektrokardiografické (EEG) vyšetřovací metody. Bez žádanky můžete tato vyšetření absolvovat pouze za přímou platbu. Vzhledem k rozsahu a množství onemocnění, je vhodné předem navštívit svého praktického lékaře, který obtíže zhodnotí a doporučí vhodného lékaře specialistu.

Newsletter

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.
Budeme Vám posílat novinky z oboru zdraví.

Souhlasím s
podmínkami

Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji společnosti EUC a.s., Na Pankráci 1690/125,
140 00 Praha 4, IČ: 26730413, skup. DIČ: CZ699002423
, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zařazení do databáze k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu společnosti nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení v newsletteru.

Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.