Dokumenty ke stažení

Název Datum
Plná moc k vyzvednutí výsledků vyšetření 16.5.2018
Plná moc pro zákonného zástupce k lékaři 16.5.2018
Postup při samovyšetření prsu 16.5.2018
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let s ošetřením/vyšetřením 16.5.2018
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách 16.5.2018
Žádost o nahlédnutí do zravotnické dokumentace, o pořízení výpisu nebo o pořízení kopií zdravotnické dokumentace 16.5.2018

Newsletter

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.
Budeme Vám posílat novinky z oboru zdraví.

Souhlasím s
podmínkami

Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji společnosti EUC a.s., Na Pankráci 1690/125,
140 00 Praha 4, IČ: 26730413, skup. DIČ: CZ699002423
, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zařazení do databáze k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu společnosti nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení v newsletteru.

Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.