Např. poruchy nálady – zejména depresivního charakteru, úzkosti, schizofrenie a jiné psychózy, poruchy paměti a koncentrace, poruchy spánku apod.. Léčba je v ambulantních podmínkách poskytována hlavně prostřednictvím léků a psychoterapeutického pohovoru