Celý rozhovor můžete zhlédnou zde na facebookových stránkách městské části Praha 10