Registrujeme nové pacienty

Seznamte se s naším nový logem

Medifin - zdravotní služby se mění na EUC Klinika Praha

Sleva až 50% na doplatek platí pro držitele Klientské karty u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
Slevu z doplatku lze poskytnout až do výše povolené regulované obchodní přirážky lékárny.

v naší péči

Najděte svého lékaře

Kardiologie

Kardiologické ambulance v EUC pečují o pacienty s kardiologickými onemocněními a poskytují následnou péči pacientům po kardiochirurgických zákrocích. Mezi nejčastější obtíže našich pacientů patří ischemická choroba srdeční, hypertenze a zvýšené hladiny cholesterolu v krvi.

Více informací

Kariéra

Rosteme,
chcete být u toho?