V této ordinaci se poskytuje a léčí
 • Kardiologická vyšetření včetně EKG:
  •  dispensarizace kardiologických pacientů
  •  echokardiografická vyšetření
  •  EKG Holter  tzn. 24 hodinové monitorování EKG
  •  TK Holter tzn. 24 hodinové monitorování TK
 • Diagnostika a léčba pacientů:
  •  ischemická choroba srdeční, stavy po IM, stavy po revaskularizaci myokardu /PCI, aortokor.bypass/
  •  hypertenze
  •  chlopenní vady
  •  kardiomyopathie
  •  arytmie